top of page
AVUKAT AHMET ALP ALTAY
 • Ceza davaları

 • Boşanma, nafaka, velayet ve boşanmaya ilişkin tazminat davaları

 • Kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar (Kira alacağının tahsili, tahliye, kira tespiti davaları)

 • Kamulaştırma davaları

 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklar (İdari gözetim ve sınır dışı kararlarına karşı itiraz süreci)

 • Kamu personeli disiplin işlemleri (Savunma hazırlanması, cezalara itiraz ve yargı yolu)

 • Askeri ceza mevzuatı kaynaklı davalar

 • İş davaları (Hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, ücret, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin davalar ile iş kazalarından doğan davalar)

 • İcra takipleri

 • İcra takibine ilişkin itirazın kaldırılması, itirazın iptali, istihkak, menfi tespit (Borçlu olunmadığının tespiti) ve benzeri davalar

 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakından doğan davalar

 • Trafik kazası, haksız fiil, hakaret vb. nedenlerden doğan tazminat davaları

 • İzale-i şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları

 • Müdahalenin men’i (El atmanın önlenmesi) ve ecrimisil davaları

 • İdari davalar (İptal ve tam yargı davaları)

 • Yaş ve isim düzeltilmesi davaları

 • Evlenmeye izin, evlat edinme gibi aile hukukuna ilişkin davalar

 • Ayıplı mal tesliminden doğan davalar (Tüketici davaları)

bottom of page